Cancer av matolja – de bortglömda forskningsstudierna

Fleromättade fettsyror är som vinglas. De är användbara ibland men de går lätt sönder och orsakar då stor skada i kroppen med ökad inflammation.

Den moderna processade maten bär på flera ingredienser som hotar vår hälsa. Den kanske främsta heter linolsyra (omega-6) och finns i växtoljor som majsolja, sesamolja och rapsolja. En mängd forskningsstudier visar hur man kan uppnå förbättrad hälsa när man drar ner på omega-6. Minskad inflammation, förbättrad astma, artrit, och en mängd andra sjukdomar. Men vad händer på lång sikt när man överkonsumerar omega-6? För att ta reda på det måste vi ta oss tillbaka till 1960-talet.

Några av de viktigaste fleromättade fetterna är omega-6 och omega-3 och för optimal hälsa bör de vara i balans (1:1 till 1:2). Men det är de inte hos de allra flesta av oss. Det beror på att vi felaktigt fått rådet att äta mer av just den fettsyra som har potential att göra oss sjuka.

Så säger livsmedelsverket: ”Fleromättat fett är hälsosammare än mättat fett och kan faktiskt minska risken för sjukdomar i hjärta och kärl, genom att minska halten av det skadliga LDL-kolesterolet i blodet. De viktigaste fleromättade fetterna är omega-3 och omega-6.”(Källa: Livsmedelsverket)

Så säger forskningen: Hälsoeffekterna av omega-6 i kosten är omtvistade eftersom de ger effekter på blodfetterna som felaktigt tolkats som hälsosamma (de kan ge minskat totalkolesterol). Eftersom den felaktiga hypotesen (som livmedelsverket baserar sina råd på) har varit att LDL-kolesterol som ensam faktor orsakar hjärtsjukdom. Detta stämmer inte eftersom hjärtsjukdom till stor del orsakas av inflammation (som påverkar LDL-partiklarna), men detta kan vi lämna till framtida granskning och diskussion.

Mer intressant är väl att titta på långtidseffekterna av omega-6? För att göra det behöver vi långtidsstudier. En sådan studie skulle helst vara utförd på människor och ha ett upplägg där man låter en grupp äta högre andel mättat fett och en annan grupp mer omega-6. Efter 5, 10 och 15 år bör man kunna se ökande skillnad i dödlighet mellan de olika grupperna. Det finns väldigt få sådana studier eftersom de är dyra att genomföra, men det finns en  som är väl genomförd och som visar tydliga resultat (referens 1 nedan).

Studien utfördes på ett sjukhus för krigsveteraner. Två grupper med 400 patienter i varje grupp fick gå till två olika matsalar där man i den ena tillagade maten med smör och i den andra med majsolja. Denna studie skulle vara en prövning av fetthypotesen som går ut på att mättat fett ska vara farligt. Men studien gav ett oväntat resultat. Försökspersonerna som fick majsoljan började efter 7-8 år dö av en mängd olika sjukdomar. Författarna blev mycket överraskade och drog slutsatsen att man inte kan studera intag av omega-6 med kortare interventioner än 2 år. Resultatet tyder också på att högre intag av mättat fett kan skydda mot negativa hälsoeffekter av rökning eftersom dödligheten var lägre i den mättade fettgruppen trots högre andel rökare.

Varför blir man sjuk av för mycket omega-6?

Omega-6 och omega-3 är essentiella vilket innebär att kroppen inte kan tillverka dem själv. Omega-3 är bland annat viktigt för hjärnans funktion,men det är också precis som omega-6 en byggsten för immunförsvaret. Omega-6 ombildas genom en serie reaktioner till signalmolekyler som styr inflammation. Grovt förenklat kan man säga att ett överskott av omega-6 orsakar ökad inflammation genom att det konkurrerar ut omega-3 som motverkar inflammation (också grovt förenklat). Sammantaget gör en obalans att det uppstår signalmolekyler (prostaglandiner) som ökar den tysta inflammationen i kroppen. Tyst inflammation är en av de viktigaste faktorerna bakom de stora folksjukdomarna som autoimmunitet, övervikt, hjärtsjukdom och cancer. Mer om allt detta i framtida artiklar.

 Vad händer när vid drar ner på omega-6? 

Lägre nivåer av omega-6 förebygger, lindrar och minskar risken för att få flera av de vanligaste sjukdomarna vi ser i västvärlden. Här är några exempel.

 • Hjärtinfarkt: 70% lägre risk för död i hjärtinfarkt (4/1)
 • Tjocktarmscancer: Minskad tillväxt av tumörceller vid kolorektalcancer (2,5/1)
 • Bröstcancer: Lägre risk för dödsfall vid bröstcancer hos kvinnor.
 • Reumatism: Minskad inflammation hos patienter med reumatism (2-3/1)
 • Astma: Minskade symptom hos patienter med astma (5/1). Förhållandet 10/1 hade negativa effekter.
Referenser:

1) A Controlled Clinical Trial of a Diet High in Unsaturated Fat in Preventing Complications of Atherosclerosis SEYMOUR DAYTON M.D.1; MORTON LEE PEARCE M.D.1; SAM HASHIMOTO M.S.1; WILFRID J. DIXON (Circulation. 1969;40:II-1.)

2) Simopoulos AP. The importance of the omega-6/omega-3 fatty acid ratio in cardiovascular disease and other chronic diseases. Exp Biol Med (Maywood). 2008 Jun;233(6):674-88. Epub 2008 Apr 11. Review. PubMed PMID: 18408140.

Comments

comments

2 svar på “Cancer av matolja – de bortglömda forskningsstudierna”

 1. 5 år gammal artikel – Men jag försöker ändå…
  Livsmedelsverket menar att omega-6 har en inflammationsdämpande effekt medan kosttillskott av omega-3 kan ge biverkningar. Vad? Är det verkligen så?

  http://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/fett/fleromattat-fett-omega-3-och-omega-6

  ”Höga doser av kosttillskott med omega-3 kan däremot ge biverkningar.
  När det gäller omega-6 diskuteras det om omega-6-fett skulle kunna öka risken för inflammatoriska sjukdomar. Den forskning som finns tyder på att det inte är så. I studier där man tittat på människors intag av olika mängder omega 6-fett ser man generellt ingen koppling mellan intaget av omega-6 och markörer för bland annat inflammation. I vissa studier har man tvärtom sett att omega-6 skyddar mot inflammation.”

  1. Hej Björn,

   Det där är väldigt intressant. Jag har ju nu en ny podcast som heter Paleoteket, som finns på http://www.paleoteket.se. Jag kommer att samla in frågor och successivt beta av större frågor på det sättet – genom att ta upp olika teman i podcasten, så tyvärr har jag inte möjlighet att utveckla resonemanget här. Men tack för frågan. Om du vill får du gärna spela in frågan med din mobiltelefon och mejla filen till info@paleoteket.se, så kan vi även få med din röst i podcasten. /Karl

Kommentera