Därför är bröd beroendeframkallande

 Om du någon gång försökt sluta äta bröd så vet du säkert hur svår det kan vara. Allt fler har blivit medvetna om att bröd kanske inte är så hälsosamt som vi tidigare trott men ganska få vet varför brödet är så svårt att sluta med och varför det innebär hälsorisker. Populära dieter som LCHF utesluter eller begränsar bröd i tron att kolhydratinnehållet gör oss feta (det påståendet blir föremål för senare blogginlägg). Det här bloginlägget tar upp andra intressanta aspekter som förklarar varför brödet är så svårt att sluta med. Effekter som de flesta inte känner till.


I början av 90-talet upptäckte två japanska forskare att det glutenprotein som finns i vete, korn och råg kan vara svaret på varför bröd är beroendeframkallande [1] Vad man upptäckte var att när gluten bryts ner i tarmen så bildas det fyra olika fragment av gluten (exorfinerna A5, A4. B5 and B4) då det bröts ner i tarmen och som alla hade opioid-liknande effekt på hjärnan. Man kunde också förhindra effekten av de opiumliknande fragmenten med läkemedlet naloxone som blockerar hjärnans opioid-receptorer.

De australiensiska forskarna Greg Wadley and Angus Martin har senare fördjupat sig på människans koppling till just gluten [2] De konstaterar i artikeln “The Origins of Agriculture: a Biological Perspective and a New Hypothesis” att gluten då det bryts ner och tas upp “medför känslor av välbefinnande och skapar beroende”. De hävdar också att de mängder spannmål med gluten vi äter medför en åverkan på hjärnan av ”exorfiner” som är lika stark som de effekter man uppnår med opiodia eller dopaminerga läkemedel.

Så vad händer då när man ger opiat-blockerande läkemedel till människor? I en studie vid som genomfördes vid psykiatriska institutet på University of South Carolina gav man försökspersoner naloxone. Effekten blev att de frivilligt minskade sitt energiintag med 33 procent vid lunch och med 23 proecent vid middagen. Nästan hela minskningen berodde på minskat intag (-28 procent) av mat baserad på vete (som kex, bröd och pasta)[3][4]

Man kan alltså dra slutsatsen att när belöningen från vetets exorfiner inte längre uppstår så minskar vi frivilligt intaget av vete. Aktivering av belöningscentrum är troligen en viktig pusselbit även när det gäller bidragande orsaker till övervikt.

Ur ett evolutionärt perspektiv kan man konstatera att det under människans utveckling inte funnits något näringskälla som innehållit opiatliknande substanser så som gluten från bröd och pasta gör. Författarna till artikeln lägger därför fram hypotesen att framväxten av vete som kulturväxt kan bero på att gluten så framgångsrikt lyckats aktivera vårt belöningscentrum i hjärnan.

________________
[1] Fukudome, Shin-ichi, and Masaaki Yoshikawa 1992 Opioid Peptides Derived from Wheat Gluten: Their Isolation and Characterization. FEBS Letters 296(1): 107–111.
[2] Wadley, G., and A. Martin 2000 The Origins of Agriculture: a Biological Perspective and a New Hypothesis. Journal of the Australasian College of Nutritional and Environmental Medicine 19(1): 3–12.
[3] Cohen, M. R., R. M. Cohen, D. Pickar, and D. L. Murphy 1985 Naloxone Reduces Food Intake in Humans. Psychosomatic Medicine 47(2): 132–138.
[4] Drewnowski, A., D. D. Krahn, M. A. Demitrack, K. Nairn, and B. A. Gosnell 1995 Naloxone, an Opiate Blocker, Reduces the Consumption of Sweet High-fat Foods in Obese and Lean Female Binge Eaters. The American Journal of Clinical Nutrition 61(6): 1206–1212.

 

Comments

comments

2 svar på “Därför är bröd beroendeframkallande”

  1. Hej Karl !
    Ja detta var intressant och en nyhet som jag känner igen mig i. Jag bloggar om ryggproblem – och allt som hör där till. T.ex analgetica med opioder vilket jag tyvärr måste använda efter 35 års problem i rygg. Googlade på opioder då jag tänkte skriva en artikel om en ny studie man skall köra igång, med gällande prova om Tapentadol är effektivare än Tramadol. För mig är bröd som en drog – jag har visserligen lagt av med snask o kakor, men utan bröd på morgon o kväll blir jag klart påverkad till det sämre…Har jag rätt när jag påstår att det finns rena opioder och med som lockar fram kroppens egna opioder. Antagonister…vad betyder eg. denna term?
    MVH Christer

    1. När man talar om ”antagonister” så menar man i det här fallet en substans som binder in till de opioida receptorerna utan att aktivera dem och på så vis förhindrar aktivering av exempelvis de opioida peptider som gluten från vete bryts ner till.

Kommentera