Gluten och autoimmuna sjukdomar

Det har länge varit känt att det finns en koppling mellan glutenintolerans (celiaki) och flera andra autoimmuna sjukdomar. Tidigare har man förklarat detta med att det måste finnas en gemensam genetisk faktor som är utlösande. Men senare tids forskning visar att gluten i stället kan den gemensamma nämnaren.


images
Nära en miljon svenskar har en autoimmun sjukdom där några av de vanligaste är reumatism (reumatoid artrit), multipel skleros, celiaki (glutenintolerans), alopecia, typ 1-diabetes, giftstruma, autoimmun tyreoidit, vititiligo, crohns, ulcerös kolit och IBS (ej erkänd som autoimmun). 

Vid autoimmuna sjukdomar angriper kroppens eget immunförsvar egen vävnad vilket orsakar olika symptom beroende på vilken vävnad som attackeras. Orsakerna till sjukdomen är både ärftliga och miljömässiga. Med andra ord så har den som blir sjuk en genetisk känslighet som utlöses av en eller flera miljöfaktorer. När jag arbetar med klienter har jag noterat att symptomen av de flesta autoimmuna sjukdomar tycks förbättras när man utesluter gluten (med flera andra livsmedel) ur dieten. Men vilken är förklaringen till det egentligen?

En av de autoimmuna sjukdomarna sticker ut

Det finns en av de autoimmuna sjukdomarna sjukdomar som skiljer sig från de övriga genom att den har ett botemedel nämligen celiaki (glutenintolerans). Kan denna sjukdom fungera som en utgångspunkt för att förstå varför så många med autoimmunitet blir bättre av att utesluta gluten ur kosten?

I den här studien från Journal of Gasteroenterology har man visat att den tid som personer med celiaki utsätts för gluten är helt avgörande för om de ska utveckla fler autoimmuna sjukdomar. Man har länge vetat att gluten allergiker ofta utvecklar andra autoimmunitet med tiden om de inte får sin diagnos i tid. Vad man upptäckte i den här studien var att en annan autoimmun sjukdom nämligen den inflammatoriska tarmsjukdomen Crohn’s också har detta samband.

Läckande tarm och autoimmun sjukdom

Ett annat samband som de flesta inte känner till i dag är att samtliga undersökta autoimmuna sjukdomar också medför läckande tarm (ökad intestinal permeabilitet) hos den som har sjukdomen. Jag har tidigare skrivit om hur gluten orsakar läckande tarm. När läckande tarm uppstår så aktiveras immunförsvaret under tarmväggen och samtidigt utsätts det för tarminnehåll som kan innehålla mikroorganismer som orsakar en korsreaktion. Det som då händer är att kroppen inte kan skilja mellan det som kommer in genom tarmväggen och en annan kroppsegen vävnad.

I den här studien har man funnit att det finns ett samband mellan glutenexponering och uppkomst av typ-1 diabetes. Författarna till studien hävdar att just förlusten av tarmens integritet tycks ligga till grund för uppkomsten av autoimmuna reaktioner.

Det finns också andra faktorer i kosten som kan bidra till läckande tarm. Dessa utesluter vi ofta när jag arbetar med klienter. Sedan är det viktigt att komma ihåg att inte bara gluten är boven bakom uppkomsten av autoimmunitet även om symptomen av sjukdomen ofta blir bättre. Autoimmunitet är ett relativt nytt fenomen som uppkommit efter det att vi börjat ha gluten som en del av vår kost. Visserligen har mängden gluten vi får i oss i dag ökat, men jag anser att det behövs fler pusselbitar för att förklara autoimmunitet. Vi kommer att återkomma till vilka pusselbitar dessa kan vara.

 

 

Comments

comments

Kommentera