Hormesis – Så blandar du stressfaktorer för optimal hälsa

Det som inte dödar, härdar. (Svenskt ordspråk)

Varför är vi moderna människor så bräckliga och känsliga? När vi ser oss om i naturen förefaller alla andra djur mer härdiga, friska och välanpassade till sin miljö. Kan det vara så att vi med hjälp av moderna bostäder, bekväma transporter och ständigt skyddade miljöer utraderat en viktig hälsofrämjande faktor? I så fall heter den ”Hormesis”

Hormesis är den process som drar igång i kroppen när vi utsätts för milda eller akuta påfrestningar. Effekten blir att vi blir mer tåliga mot denna typ av stress och samtidigt mot andra typer av påfrestningar än den som du utsätts för.

7 steg till Hormesis

  1. Tillämpa periodisk fasta genom att inte varje dag äta regelbundna måltider
  2. Utsätt dig för kalla och varma temperaturer (kalla bad och kallduschar)
  3. Mental stress har också hormetiska faktorer men denna stressor kommer ofta i för höga doser i dagens sammhälle. Tillämpa i stället tekniker för stresshantering för att varva ner.
  4. Utsätt dig med jämna mellanrum för hård fysisk aktivitet men helst inte varje dag.
  5. Utsätt dig för gravitationens hormetiska effekt genom röra på dig 30-60 minuter per dag. Promenera, cykla, simma eller vad du vill.
  6. Se till att få starkt solljus när du kan och ta gärna D-vitamin under den mörkare perioden på året.
  7. Kom ihåg att måttlighet med varje stressfaktor är nyckeln!

Ledtrådar i vårt genetiska arv

Våra förfäder och samtida traditionella kulturer lever ett liv närmare naturen. De utsätts dagligen för stora temperaturskiftningar och  perioder med mindre tillgång på mat. De var också tvungna att med jämna mellanrum hugga i för att släpa hem ett fällt byte. Givetvis har den miljö våra förfäder vistats i format våra arvsanlag. Det är under en mikroskopisk tidsperiod ur ett evolutionsperspektiv som vi haft tillgång till fossilbaserade transporter och väl uppvärmda bostäder här i norden. När min morfar var liten gick man barfota från den dag tjälen gick ur marken till dess första snön föll i november. Även på den tiden utsattes vi för fler stressfaktorer och var märkligt nog friskare och starkare än i dag.

Periodisk fasta

En av de kanske starkast hormetiska faktorerna är periodisk fasta. Jag har tidigare skrivit om vilka stora hälsofördelar periodisk fasta och här beskrivit hur man kommer igång. Detta är kanske en av de främsta metoderna för att åstadkomma hormetiska effektter. Det är också en metod som ligger i linje med våra förfäders varierade kostintag. Det är välkänt att 24 timmars fasta varannan dag förlänger livet hos möss utan att de för den skull äter färre kalorier.

Man har också sett att det minskar risken för en mänd sjukodomar hos möss som exempelvis cancer, diabetes (råttor) och hjärtsjukdom. Man kan sammanfatta effekten av fasta med att de blir generellt friskare och starkare.

Solljus

Att utsätta sig för solljus bär på vissa risker. De larmrapporter som kommer i dag är i vissa fall befogade. Men även här finns det en viktig hormetisk effekt där tillräckligt med solljus som inte gör oss röda kan bidra till bättre hälsa. Det är välkänt att solljus är det mest effektiva sättet att producera D-vitamin. Men det är mindre känt att risken för vissa cancertyper kan minska om man utsätter sig för solljus. Vilket rapporterats om här.

Det finns ingen gemensam nämnare när det gäller mekanismer för hur olika stressfaktorer leder till bättre hälsa. De hormetiska effekterna innefattar flera helt oberoende fysiologiska system som det endokrina systemet, immunförsvaret  nybildning av skadad vävnad, tillväxtmekanismer och den naturlig plasticitet som de flesta organ och vävnader har. Därför blir den främsta lärdomen man kan ta med sig att man bör blanda olika stressfaktorer för att uppnå optimal hälsa. 

Kalla bad och kallduschar

Jag tycker om att bada vinterbad (efter att ha badat bastu). När det gäller vinterbad så är forskningen lite mer bristfällig, men kyla verkar kunna öka vår förmåga att producera värme genom en process som kallas ”mitochondrial uncoupling”. När kroppens förmåga att producera värme i stället för att bara pumpa ut energilagrande ATP (energirik fosfatgrupp) så blir vår förmåga att bränna överflödiga kalorier också starkare.

Träning

För de flesta är det välkänt att träning i olika former innebär en form av hormesis. Träningen innebär en stress på kroppen som bygger upp förmågan till motståndskraft mot andra stressfaktorer som fysisk utmattning, hjärtsjukdom, depression diabetes och kognitiv försämring som annars kommer med ökande ålder. Det finns hyllmeter vetenskapliga artiklar om detta och är så välkänt att jag inte går in på det djupare här.

Blanda hormetiska faktorer för bästa resultat

Det finns en mängd hälsofrämjande hormetiska faktorer, men alla hälsofrämjande aktiviteter eller kostfaktorer har en punkt där mer av det inte längre bidrar till bättre hälsa.

hormesis-300x256

Diagrammet visar hur det i allmänhet ser ut när vi utsätter oss för stress. Det finns en punkt där vi stimulerar hälsofrämjande processer maximalt men där mer inte nödvändigtvis är bättre. Vår tids elitidrottare ligger ofta på en träningsmängd som bidrar till för hög stresstimulans och därmed förhöjda kortisolnivåer vilket gör att de är känsliga för infektioner och i längden kan få kognitiva försämringar och försämrat lärande. Vilket jag skrivit om tidigare.

Har du några fler tips på hormetiska stressfaktorer som du brukar tillämpa?

 

 

Comments

comments

Ett svar på “Hormesis – Så blandar du stressfaktorer för optimal hälsa”

Kommentera