Kost för diabetiker (del 1 av 2)

De kostråd som diabetiker får inom sjukvården i dag ger dåliga resultat, vilket förmodligen bidragit till att patienter i stället erbjuds läkemedel som central punkt i behandlingen. På senare tid har nya forskningsrön visat att att så kallad paleolitisk kost (stenålderskost) kan göra det som dagens kostråd och läkemedel inte kan. Nämligen ge god effekt utan biverkningar.

Kostråd som efterliknar den kost som människan ätit under sin utveckling begränsar intaget av bland annat spannmål och mjölkprodukter. Men hur jämför den sig med den berömda medelhavskosten? Och vad händer i kroppen när man ställer om till paleolitisk kost?

Övervikt är ett av de främsta hälsoproblemen i världen. Övervikt ökar risken för att utveckla insulinresistens och diabetes och det kan man se genom att 85-90% av patienter med typ-2 diabets är överviktiga. Det allmänna kunskapsläget kring optimal kost för diabetiker är tyvärr ganska  bristfällig i dag hos många diabetesläkare och allmänläkare. Kunskapsläget är betydligt bättre när det gäller strategier för läkemedelsbehandling. Det finns många bra läkemedel men gemensamt för dem är att de förlorar effekt över tid och att de ofta måste ersättas av nya behandlingsstrategier med läkemedel som innebär fler och allvarligare biverkningar. Så vad säger då läkare och dietister till patienter när det gäller kosten?

De koststrategier som presenteras för diabetiker i dag är ganska grundläggande och kan innebära råd om kolhydraträkning (minskad glykemisk belastning), undvikande av mättat fett, följa till exempel “medelhavskosten” och uppmaningar om att gå ner i vikt. Det finns i dag bra forskningsunderlag som säger att en diet med minskat fettintag och mycket fibrer i kombination med fysisk aktivitet kan förebygga uppkomst av diabetes hos personer med försämrad glukostolerans, särskilt om man går ner i vikt. Detta brukar innebära att man ser sänkta blodsockernivåer och därmed även sänkta insulinnivåer. Att få ner nivåerna av blodsocker är förstås viktigt för att undvika uppkomst av de obehagliga biverkningar som kan uppstå med tiden som till exempel skador på nerver, näthinnan i ögat och sår på exempelvis fötterna som inte vill läka. Men effekterna är ändå inte imponerande vilket kanske förklarar varför man inte fokuserar på maten inom sjukvården. Vid en översikt av forsksingsläget sammanfattar Cochrane att det inte finns högkvalitativa data när det gäller effektiviteten av kostinterventioner för typ-2 diabetiker.

Vad som däremot finns är mindre studier på stenålderskost som visar att man kan ändra sammansättningen i kosten (urvalet av matvaror) och på så vis uppnå betydligt bättre reslutat vad gäller glukosnivåer och högre insulinkänslighet oberoende av förändring av kroppsfettnivåer. Vad är det då som gör att paleolitisk kost (stenålderskost) kan åstadkomma så stora förbättringar. Det finns flera aspekter av kosten som kan bidra som exempelvis de höga nivåerna av fiber, lägre grad av inflammation och kanske att urvalet av matvaror kan förändra neurohormonell aptitkontroll och medföra högre grad av mättnad för samma mängd kalorier som en konventionell kost. Jag tänkte här presentera hur stenålderskosten jämför sig med de etablerade koststrategierna vid typ-2 diabetes.

Så vad händer då om man inte ändrar kaloriintaget utan bara urvalet av matvaror och jämför hur glukostoleransen förbättras. I en jämförelse mellan paleolitisk kost och medelhavskost (Lindeberg et al. 2007) visade stenålderskosten betydligt högre tolerans för glukos vilket betyder att den inte fungerar på grund av minskat kaloriintag utan på grund av det urval av matvaror som den innebär (främst undvikande av spannmål och mjölkprodukter)

Vid glukostest där man får ett glas glukos att dricka går blodsockret inte upp lika högt hos de personer som fått paleolitisk kost under tolv veckor.

 

  • Beneficial effects of a Paleolithic diet on cardiovascular risk factors in type 2 diabetes: a randomized cross-over pilot study T Jönsson, Y Granfeldt, B Ahrén, UC Branell… – Cardiovasc 2009

  • A Palaeolithic diet improves glucose tolerance more than a Mediterranean-like diet in individuals with ischaemic heart disease, S Lindeberg, T Jönsson, Y Granfeldt, E Borgstrand… – Diabetologia, 2007

  • Nield L, Moore HJ, Hooper L et al. Dietary advice for treatment of type 2 diabetes mellitus in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2007 Jul 18;(3):CD004097

  • Aucott LS. Influences of weight loss on long-term diabetes outcomes. Proc Nutr Soc. 2008;67(1):54-9

  • Managing Chronic Inflammation in the Aging Diabetic Patient With CKD by Diet or Sevelamer Carbonate: A Modern Paradigm Shift H Vlassara, W Cai, X Chen… – The Journals …, 2012

 

 

Comments

comments

Kommentera