Kost för diabetiker (del 2 av 2)

I föregående inlägg gick vi bland annat igenom vad som händer med kroppens förmåga att hantera blodsockret när man ställer om till en palolitisk kost. Medelhavskosten visade sig ge obetydlig effekt i jämförelse med den paleolitiska kosten. Vi går nu vidare med att titta närmare på andra processer som sätts i rullning när typ-2 diabetiker tillämpar en paleolitisk kost.

En mycket imponerande studie av Staffan Lindeberg lät två grupper försökspersoner med typ-2 diabetes byta mellan paleolitisk kost och medelhavskost (“diabeteskost”) och det visade sig att de hade betydligt bättre blodfetter (triglycerider), lägre kroppsvikt, lägre midjemått, högre HDL (det “goda” kolesterolet) och lägre HbA1c (ett mått på hur bra blodsockret är över tid) och lägre blodtryck (diastoliskt) än när samma personer åt medelhavskost. (Jönsson et al. 2009).

Så varför fungerar då paleolitisk kost bättre än medelhavskosten? Flera teorier har lagts fram med förslag som handlar om att det skulle kunna vara de sänkta insulinnivåerna, kolhydratmängden, det minskade energiintaget och att det spelar störst roll varifrån kolhydraterna kommer. Det är svårt att svara på om någon av dessa faktorer har mer betydelse än någon annan, och här behövs definitivt mer forskning När vi ser på hur sjukdom uppkommer och på hur kroppen svarar med ohälsa på olika miljöfaktorer så är det väldigt sällan bara en miljöfaktor som ligger bakom. Flera mekanismer skulle med andra ord kunna bidra till att göra paleolitisk kost överlägsen andra (testade) sätt att äta.

Genetiska faktorer

Det finns många möjliga mekanismer som kan bidra till att man utvecklar diabetes. Vi vet till exempel att vissa individer är mer känsliga än andra när det gäller utveckling av övervikt. Diabetes är vanligare i vissa familjer och i en mängd studier har man visat att överviktiga i många fall kan ha ett lägre energiintag än normalviktiga och ändå utveckla betydligt mer kroppsfett.

 

Saltintag

En annan viktig faktor är saltintag som är begränsat vid en paleolitisk kost. Personer som får högt blodtryck av salt får också höjda insulinnivåer med ökande saltintag. Hos personer med typ-2 diabetes är det vanligt att man får högre blodtryck och därmed högre insulin vid högre saltintag och det är lätt att testa på sig själv under ett par månader med begränsat saltintag och förhöjt. Får man högre blodtryck så bör man begränsa saltet.

 

Syrebrist

Syre behövs i alla celler för att cellens energifabriker (mitokondrierna) ska kunna omsätta exempelvis glukos till energirika fosfatföreningar (ATP) som sedan kan användas av cellen när den utför olika typer av arbete. Det är känt sedan länge att överviktiga personer har sämre syresättning av kroppen än normalviktiga. Det är också känt att insulinkänsligheten går ner som en följd av minskad syresättning och att de celler som utsätts för minskad syretillförsel också tar upp betydligt mindre glukos från blodet. Om man inte har tillräckligt med syre så producerar cellen mjölksyra när kolhydrater bryts ner vilket sänker pH-värdet i vävnaderna och samtidigt produceras mer fria radikaler genom en annan reservmekanismen NADH dehydrogenas som tar upp elektroner och läcker ut fria radikaler vilket bidrar till cellers åldrande, insulinresistens och en mängd andra negativa effekter. Både försurning av vävnader och ökad produktion av fria radikaler har negativ inverkan vid diabetes.

I en helt färsk studie från 2012 (Vlassara et al. 2012) har man visat hur ett fosfatbindande läkemedel som inte tas upp i kroppen utan i stället binder fosfat i tarmen kan ge lägre nivåer av skadliga triglycerider, lägre oxidativ stress hos diabetiker  De försöksperson som fick läkemedlet fick också bättre HbA1c-värden vilket visar att de fått bättre glukoskontroll över tid. All påverkan som sker händer i tarmen. Det kan vara så att en del av den påverkan som paleolitisk kost verkar på tarmhälsan på samma sätt som läkemedlet i fråga. Den ökade mängd fiber man får i sig med en paleolitisk kost skulle kunna  bidra till att man inte tar upp exempelvis fruktos från det socker man får i sig. Fler bevis för detta kommer i senare inlägg.

Det är viktigt att komma ihåg att den paleolitiska kosten inte begränsar intag av varken socker, kolhydrater, fett eller protein. Det viktiga verkar vara vilka källorna är till dessa näringsämnen och att den samlade effekten på kroppen i dag förmodligen har delar som i dag inte är kända. Det tillgängliga forskningsunderlaget är fortfarande väldigt sparsamt, men framöver kommer vi säkert se fler mekanismer som kan ligga bakom de fantastiska effekter vi ser av den paleolitiska kosten.

  • Beneficial effects of a Paleolithic diet on cardiovascular risk factors in type 2 diabetes: a randomized cross-over pilot study T Jönsson, Y Granfeldt, B Ahrén, UC Branell… – Cardiovasc 2009

  • A Palaeolithic diet improves glucose tolerance more than a Mediterranean-like diet in individuals with ischaemic heart disease, S Lindeberg, T Jönsson, Y Granfeldt, E Borgstrand… – Diabetologia, 2007

  • Nield L, Moore HJ, Hooper L et al. Dietary advice for treatment of type 2 diabetes mellitus in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2007 Jul 18;(3):CD004097

  • Aucott LS. Influences of weight loss on long-term diabetes outcomes. Proc Nutr Soc. 2008;67(1):54-9

  • Managing Chronic Inflammation in the Aging Diabetic Patient With CKD by Diet or Sevelamer Carbonate: A Modern Paradigm Shift H Vlassara, W Cai, X Chen… – The Journals …, 2012

Comments

comments

Kommentera