Läckande tarm av vanligt socker?

I ett flertal kliniska studier har man sett tydliga negativa effekter på kroppen av sockerintag. Men detta har nästan alltid uppkommit när sockermängderna (fruktos) kommit i stor mängd och man haft  ett överskott av kalorier. I en helt färsk studie framkommer två intressanta fenomen. Dels att man ser tecken på att tarmen börjar läcka och släppa ut bakterier i kroppen hos apor som får fri tillgång till socker. Samtidigt ser man hur detta läckage orsakar de skador på levern som man tidigare misstänkt var kopplad till direkta effekter av sockret på levern.

Något som man tidigare sett i djurförsök på möss är att när man matar dem med socker så får man ett läckage av bakterier från tarmen ut i kroppen (Bergheim et. al). I denna nya studie så såg man samma resultat på den djurgrupp som mest liknar människan.

I studien använde man tjugosju apor där sjutton fick fri tillgång på socker i sin kost medan tio apor i kontrollgruppen fick en konventionell kost. De undersöktes under sex veckor och gick inte upp i vikt eftersom de inte tilläts överäta kalorier. Man tog sedan prover från avföring lever, tjocktarm och blodprov.

Om man ska sammanfatta resultatet så såg man hur aporna snabbt fick leverförfettning då de åt så mycket fruktos de ville (omkring 24 energiprocent). De fick också mer diabetes, förhöjt blodsocker, förhöjt insulin och förhöjda triglycerider. Eftersom de inte tilläts överäta kalorier såg man att de inte gick upp i vikt och fick inte större omfång runt midjan.De la heller inte på sig fett.

I blodproven som togs från aporna kunde man tydligt se hur LPS var förhöjt hos de apor som fått sockerrik kost. Detta är en molekyl som utgör cellväggen hos gramnegativa bakterier. CD14 som också var förhöjt är ett tecken på förhöjt LPS och är en del av immunförsvaret. Det sista diagrammet visar LPB-1 som man fann förhöjt i blodomloppet hos aporna. Detta är ett protein som har som uppgift att binda upp LPS. Sammantaget visar dessa prover tydligt att bakterier tar sig ut i cirkulation vid ökat intag av fruktos.

Det intressanta är att man såg bakterier tog sig ut i kroppen i högre grad hos de apor som fick sockerberikad kost och att detta skulle kunna vara orsaken till de skador man också såg på levern i form av levercirros. Författarna misstänkte också att läckaget av bakteriefragment skulle kunna ligga bakom kopplingen mellan fruktos och störningar av ämnesomsättningen.

När man tittade närmare på levern under mikroskop såg man hur det var fullt av immunceller bland levercellerna. Hur de tar sig in i kroppen är ännu ett mysterium. De kanske på något vis kan tas in när kylomikroner bildas och byggas in i dem. Att de tar sig ut skulle också kunna bero på att sockret på något sätt gör att trycket av bakterier på tarmväggen ökar. Det är inte känt hur de tar sig ut.

Referens:

Bergheim I, Weber S, Vos M, Kramer S, Volynets V, Kaserouni S, McClain CJ, Bischoff SC. Antibiotics protect against fructose-induced hepatic lipid accumulation in mice: role of endotoxin. J Hepatol 2008; 48:983–92.

Comments

comments

5 svar på “Läckande tarm av vanligt socker?”

  1. Intressant! Jag har morbus chrone, har frågat läkaren några gånger om man ska tänka på vad man äter för att slippa skov, men dom kan inte rekommendera något. Kan man läsa mera någonstans?

    1. Det finns mycket man kan göra men jag har inte hittat allt samlat i en bok. När jag konsulterar klienter med denna typ av problem samlar jag den senaste forskningen på flera områden för att sätta ihop ett kostprogram som är anpassat efter diagnosen. Sedan finns det flera delar som jag märkt är effektiva men som inte är testade vetenskapligt ännu. Jag kommer att skriva mer framöver om kopplingar mellan mat och denna grupp sjukdomar.

Kommentera