Framgånsberättelse: Lina

 ”Jag har fått ett verktyg för att hantera min sjukdom”

För sju år sedan fick Lina diagnosen Crohns sjukdom, en kronisk, autoimmun tarmsjukdom där kroppen angriper den egna tarmvävnaden. Gradvis blev sjukdomen och skoven svårare och till slut låg hon periodvis inlagd på sjukhus med intravenöst kortison, förpassad till allt starkare, symptomhämmande läkemedel. Efter ett drygt halvår på specialanpassad kost är hon i princip symptomfri och hoppas snart kunna dra ned på medicinerna.

Av Hilda Hultén

I juni 2011 sökte Lina hjälp att lägga om sin kost hos Karl Hultén, fil. mag. i biomedicin och kostrådgivare och konsult inom mat och hälsa.

– Jag fick höra talas om Karl av en bekants bekant som berättade att han också haft en autoimmun sjukdom som han ätit sig frisk ifrån. Det lät lovande, särskilt att han var naturvetare i grunden och höll på med kost- och hälsorådgivning speciellt för personer med autoimmuna sjukdomar eller andra, icke medicinskt behandlingsbara sjukdomar.

Timingen var också viktig för att hon skulle ta beslutet att söka hjälp.

– Det sammanföll med att jag bestämt mig för att hitta en kostrådgivare utanför den klassiska medicinen. Jag fick sjukdomen för sju år sedan och den hade hela tiden gradvis förvärrats med fler skov och allt starkare mediciner. Jag ville inte att sjukdomen bara skulle fortsätta hända utan att jag hade någon kontroll över den.

Lina använder läkemedlen Imurel och Pentasa. Till slut var hennes tillstånd så allvarligt att hon stod inför att börja använda läkemedlet Humira.

– Humira är ett läbbigt läkemedel på många sätt, man tar det med sprutor och det har svåra biverkningar. Bland annat är det cancerframkallande och man får inte bli gravid när man tar det. Dessutom är det svindyrt så det är inte säkert att man får fortsätta ta det och då återstår att operera tarmen.

 

En helt ny bild av vad sjukdomen var

Trots att alla läkare Lina varit i kontakt med menar att det inte går att påverka sjukdomen med kosten bestämde hon sig för att kontakta Karl Hultén för en konsultation.

– Jag hade redan slutat med gluten på egen hand ett par månader tidigare, eftersom jag läst att det kunde ha effekt på min sjukdom, vilket fått mig att må bättre. Det första jag reagerade på när jag kom i kontakt med Karl var att han gav en helt annan bild än läkarna av vad sjukdomen var. Vad den berodde på och att den gick att påverka. Ett nytt perspektiv.

– Det var också skönt att han hade ett naturvetenskapligt förhållningssätt och inte var någon flummig naturmedicinare som snackade om energifält i kroppen. Han kunde säga att ”det här är vetenskapligt belagt”, ”det här håller på att beläggas” och ”det här har jag sett fungerar”. De tre nivåerna gav trovärdighet, att han inte bara säger att ”så här är det”, utan förklarar: Ät inte det här, därför att…

Det första hon fick göra var att ställa om sin tarmflora totalt med ett tvåveckors, hårt kostprogram.

– Första veckan när kroppen ställde om var gräslig, jag kräktes och mådde apa. Det var tufft, men efter ett tag vänjer sig kroppen, samtidigt som man efterhand introducerar fler och fler livsmedel.

Viktigt med rätt motivationsbild

Det jobbigaste med den nya dieten tycker hon är den sociala biten och att ”ändra infrastrukturen” kring maten, som hon kallar det.

– Man blir inte lika mobil. Hela infrastrukturen kring maten förändras när den plötsligt blir näring och inte bukfylla. Sen kan det vara jobbigt att behöva förklara och tacka nej till mat när man är bortbjuden.

– Men samtidigt har jag haft en extremt bra motivationsbild, för mig handlar det om skillnaden mellan ett normalt liv och att ligga på sjukhus med intravenöst kortison och risken för att inte kunna få barn. Jag tror att det är svårare att motivera sig om man till exempel vill gå ner lite i vikt. Motivationen gör att det är ett väldigt enkelt val.

 Känner kroppens signaler

Den största skillnaden Lina har märkt sedan hon lade om kosten, förutom frånvaron av skov, är att hon nu känner kroppens signaler på mat.

– Tidigare var min mage så avtrubbad att jag inte kände om jag åt något som jag inte tål, jag mådde dåligt hela tiden. Nu kan jag känna hur kroppen reagerar på olika typer av mat och jag känner direkt om jag fått i mig något dåligt. Kroppen protesterar direkt.

Även läkarna är nöjda med resultaten, Linas värden har inte varit så bra sedan hennes sjukdom konstaterades för sju år sedan.

– Läkarna sade att det inte gick att påverka sjukdomen med kosten. Nu när jag har börjat själv säger de att de har hört att det kan fungera att lägga om sin kost och min läkare säger att jag ska fortsätta. Problemet är nog att läkaren inte är tillåtna ge kostråd, det är utanför deras kompetensområde.

– Jag har fått ett verktyg för att hantera min sjukdom som jag inte haft förut. Jag kommer att få leva med den här sjukdomen men nu kan jag påverka sjukdomstillståndet. Känner jag att jag börjar bli sämre kan jag gå tillbaka till en striktare, ”säker”, diet och stävja utvecklingen. Det är något jag aldrig kunnat tidigare.

Lina hoppas snart att kunna minska sina mediciner.

– Läkarna tycker att det är bäst att sitta still i båten och inte ändra något än. Men jag kommer att kunna minska mina läkemedel snart om jag fortfarande mår bra.

Hon beskriver sina upplevelser som närmast religiösa.

– Jag är så himla tacksam. Det låter kanske löjligt men den här kosten har förändrat mitt liv. Tidigare har jag fått höra att min sjukdom inte går att påverka, det är inte sant.

 Ordlista…

 Crohns sjukdom

Crohns sjukdom är en kronisk, autoimmun sjukdom som angriper mag-/tarmkanalen, med symptom som blödande tarm och magsmärtor, men även andra inflammationer och hudförändringar kan förekomma. Sjukdomen tros vara obotbar och dess orsaker är medicinskt okända, men sjukdomen blir allt vanligare, främst i Europa och Nordamerika. I Sverige drabbas årligen ca 400 personer och sjukdomen uppkommer främst i åldern 18-30. Behandling görs främst med olika immunhämmande läkemedel och operation.

Autoimmun sjukdom

Samlingsnamn på sjukdomar där kroppens immunförsvar är överaktivt och angriper den egna vävnaden. Exempel på autoimmuna sjukdomar är multipel skleros, reumatoid artrit, vitiligo, Crohns sjukdom och lupus.

Skov

Utbrott eller tillfällig försämring av sjukdomstillståndet, eller en kraftig stegring av ett mer konstant men cykliskt sjukdomstillstånd.

 Imurel (azatioprin)

Imurel bygger på den aktiva substansen azatioprin och är ett immunhämmande läkemedel som bland annat används vid transplantationer och autoimmuna sjukdomar.

 Pentasa (mesalazin)

Pentasa ges till patienter med bl a ulcerös colit och Crohns sjukdom. Verkningsmekanismen är till stor del okänd, men mesalazin tros påverka den inflammerade tarmslemhinnans funktion.

Humira (adalimumab)

Humira är en så kallad TNF-alfahämmare, som verkar immunnedsättande och används vid sjukdomar som reumatoid artrit, psoriasisartrit, Crohns sjukdom och psoriasis.


 

 

 

 

 

Kommentera