Mjölk: Starka ben eller eller hjärtsjukdom och cancer?

Mjölkprodukter kommer ständigt upp som fråga när man talar om Paleo (Paleolitisk kost). Om mjölken är hälsosam eller ej har stötts och blöts i evigheter. Senast gällde det om mjölken orsakar prostatacancer eller inte. Mitt eget svar på frågan är att olika personer reagerar helt olika på mjölkprodukter och att man därför behöver förstå på vilka sätt man kan vara känslig mot mjölk. Här följer en förklaring av varför jag anser att mjölkprodukter kan vara ett hälsosamt inslag i kosten under vissa förutsättningar.

Ur ett evolutionärt perspektiv är mjölken en helt ny företeelse som  vissa förespråkare av ursprunglig (paleolitisk) kost varnar för eftersom man anser att den inte är en del av vårt evolutionära arv och på grund av den påverkan rent fysiologiskt som mjölken har på kroppen.

Fortsätt läsa ”Mjölk: Starka ben eller eller hjärtsjukdom och cancer?”